Radosław Morek - edukacja - komentarz

Komentarz miał się pojawić jeszcze przed rozpoczęciem bieżącego roku akademickiego. Wydarzenia nieco zza uczelnianych kulis wpłynęły na przesunięcie terminu emisji. Miałem nadzieję na przedstawienie spostrzeżeń z nowego regulaminu pracy. Z nowym regulaminem studiów Politechniki Warszawskiej możecie zapoznać się pod tym linkiem: Regulamin studiów Politechniki Warszawskiej. Ja sam w nowym regulaminie studiów sprawdziłem zapisy dotyczące prac dyplomowych. Według mnie powinny precyzyjnie definiować czym jest praca dyplomowa inżynierska, a czym magisterska. Nowy rok akademicki 2019/20 będzie bardzo ważnym rokiem, rokiem zmian, rokiem, który nie wiadomo co przyniesie.

Tak jak we vlogu powiedziałem bardzo ważny dla mnie, dla nas akademików pracujących na Politechnice Warszawskiej jest nowy regulamin pracy, który jest procedowany. Niestety przecieki póki co nie są optymistyczne ale dopóki nie jest uchwalony i wdrożony dopóty nie podejmuje się komentowania. Oby nie sprawdziły te przecieki. Właśnie opracowywanie tego regulaminu podobno jest bardzo emocjonujące.

Rozdział 1 – uzupełnienie

Vlog ten nagrywałem w sumie dwa razy, było kilka powtórzeń i względem wersji pierwotnej umknęło mi pewne spostrzeżenie. Kiedyś, pracując przez pewien okres na WTD SGGW też na swój sposób podsumowywałem rok akademicki. Przez kilka semestrów analizowałem czy udostępnienie studentom puli pytań egzaminacyjnych spośród których 5 będzie na samym zaliczeniu ma znaczenie ilu studentów zaliczy na pierwszym terminie.

Otóż okazało się, że czy podam pytania na miesiąc, czy dwa tygodnie, czy tydzień, czy jeden dzień, czy w ogóle to nie ma to najmniejszego znaczenia. Procent studentów, którzy zaliczyli był zawsze ten sam w granicach błędu. Ot taka ciekawostka z życia wykładowcy akademickiego.

Rozdział 2

Bieżący rok akademicki to dla mnie rok, który pokaże czy reforma wprowadzi uczelnie wyższe na właściwe tory rozwoju czy na bocznicę. Jedno i drugie odbije się na procesach dydaktycznych, a więc na Was studentach. Mam nadzieję, że nie będzie to bocznica.

Ze względu na zmiany w programach nauczania jeden z przedmiotów, który prowadzę w semestrze zimowym już nigdy potem nie będzie uruchomiony, a więc czeka mnie opanowanie nowego materiału tak bym mógł realizować zajęcia w ramach pensum godzinowego starszego wykładowcy. Tak, tak, jeszcze starszego wykładowcy ale nie mam żadnej nowej umowy, żadnego aneksu do istniejącej umowy o pracę. Też jestem ciekawy jakie będą te nowe umowy wg których mam pracować na stanowisku adiunkta dydaktycznego.

Powodzenia, sukcesów i radości z ich osiągnięcia.

Leave a Comment