Nie samą dydaktyką wykładowca żyje. Nauka i badania są niezbędnej by dydaktyka miała wysoki poziom merytoryczny. Współpraca z przemysłem jest tu również nieodzownym czynnikiem. W latach wcześniejszych uczestniczyłem w realizacji prac statutowych, występowałem o granty badawcze, uczestniczyłem w paru grantach związanych z przemysłem lotniczym.

Obecnie zajmuje się obróbką trudnoobrabialnej stali Hadfielda. Dotychczas stal ta określana mianem stali więziennej była uznawana za wręcz nieskrawalną. Dlaczego? Zapraszam do lektury moich artykułów: