Tu możesz wstępnie zarezerwować termin na konsultacje indywidualne jak i grupowe. Część treści udało mnie się przetłumaczyć, części nie. Pracuję nad tym.


UWAGA!

Do rezerwacji terminów konsultacji wykorzystują możliwości w ramach bezpłatnych opcji wtyczki komercyjnej. W związku z tym podkreślam, że nie wymagam i nie chcę by ktokolwiek podawał numer telefonu. Zdefiniowałem treści listów e-mail wysyłanych automatycznie ale wtyczka nie do końca prawidłowo radzi sobie z wielojęzyczną stroną internetową.

Proszę pamiętać by podany mail oraz imię i nazwisko odpowiadały danym w systemie USOS. To pozwoli mi zaplanować spotkanie w TEAMS.


Loading...