Radosław Morek - edukacja - komentarz

Dziś 14 września 2020 kolejni dyplomanci, których byłem promotorem odnieśli sukces. Zakończyli pewien etap swojej ścieżki edukacyjnej ale także i po części zakończyli pewien etap swojego życia. Każdy dyplom jest inny, z każdym wiąże się jakaś historia. Dyplom to przede wszystkim efekt samodzielnej pracy studenta, ja tylko nieco pomagam. Kiedy sięgam pamięcią lata wstecz to dyplom w technikum, potem magisterka na uczelni oraz doktorat pomimo wielu trudów dały satysfakcje z samodzielnie wykonanej pracy.

Sama obrona niewątpliwie jest stresująca, ale wcale nie ma być inna. To sam w sobie ważny egzamin o niemałym znaczeniu, egzamin z umiejętności prezentowania własnej pracy i własnej wartości. Dobrze przygotowana i wygłoszona prezentacja ma znaczenie, umożliwia na swoiste uzupełnienie treści samej pracy, odniesienie się do recenzji.

Po zakończonej prezentacji i udzieleniu odpowiedzi na pytania dyplomant na chwilę opuszcza pokój. Komisja ustala oceny, uwzględnia średnią ocenę ze studiów, uzupełnia dokumentację i ponownie zaprasza dyplomanta. To chyba najprzyjemniejsza część całej obrony, czyli oznajmienie najbardziej zainteresowanemu o obronieniu się oraz złożenie gratulacji.

Kolejne obrony już wkrótce…

Leave a Comment