Przedmiot dedykowany jest dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PW, semestr I na II stopniu studiów stacjonarnych. Technologie przemysłowe dla kierunków innych niż mechaniczne to kluczowy przedmiot dla ich studentów. Przewagą naszego wydziału nad innymi jest kształcenie osób w obszarze zarządzania procesami produkcyjnymi, które posiadają wiedzę z zakresu technik wytwarzania i procesów technologicznych. We wrześniu 2022 zostałem kierownikiem i koordynatorem tego przedmiotu.

Regulaminy przedmiotu dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

Terminarz zajęć:

Zalecana literatura

Poniżej zamieszczono listę zalecanych pozycji literaturowych dla poszczególnych modułów. Materiały źródłowe dla części W przedstawiają osoby odpowiedzialne za prowadzenie tych części w ramach każdego z modułów. W zakresie części C/L/P lista zalecanej literatury przedstawiana jest przez prowadzących zajęcia C/L/P, a dla części wybranych materiałów wskazywane są zasoby internetowe albo treści tych materiałów dostępne podczas zajęć C i L.

MODUŁ ODL
 1. L. A. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie Materiałowe, Wyd. II, WNT, Warszawa 2006
 2. K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo, Wyd. VII, WNT, Warszawa 2007
 3. M.Kaczorowski, Materiały konstrukcyjne, cz.1 i 2, TEMPUS, Warszawa 1997
 4. M.Perzyk, Odlewnictwo, TEMPUS, Warszawa 1997
 5. M. Blicharski, Inżynieria materiałowa Stal, Wyd. II, WNT, Warszawa, 2012
 6. M. Blicharski, Inżynieria materiałowa, Wyd. IV, WNT, Warszawa, 2012
 7. M. Blicharski, Inżynieria powierzchni, Wyd. II, WNT, Warszawa, 2009
 8. W. Luty i inni Poradnik Inżyniera – Obróbka Cieplna Stopów Żelaza WNT, Warszawa 1977.
Moduł OPL
 1.  Erbel J. (red.).: Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym, Oficyna Wydawnicza PW 2001
 2. Pater Z., Samołyk G.: Podstawy technologii obróbki plastycznej metali. Politechnika Lubelska 2013 (pełny tekst dostępny na PW Biblioteka Cyfrowa)
 3. Erbel S., Kuczyński K., Olejnik L.: Technologia obróbki plastycznej – Laboratorium. Oficyna Wydawnicza PW 2003
 4. Gronostajski Z.: Badania stosowane w zaawansowanych procesach plastycznego kształtowania. Oficyna Wydawnicza PWr. 2003
 5. Pater, Z., & Samołyk, G. (2011). Podstawy teorii i analizy obróbki plastycznej metali (p. 289). (pełny tekst dostępny na PW Biblioteka Cyfrowa)
 6. Odkryj SolidWorks
Moduł SPA
 1. Ferenc K. “Spawalnictwo” WNT, Warszawa 2016
 2. Ferenc K. “Podręcznik spawania. Zagadnienia ogólne” Agenda Wyd SIMP, Warszawa 2017
 3. Erbel J. (red.) “Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym”. OW PW, Warszawa 2015, t. I
 4. Pilarczyk J. (red.) “Poradnik inżyniera. Spawalnictwo” WNT Warszawa t. 1 2003, t. 2 2005
 5. Ferenc K. (red.) “Technika spawalnicza w praktyce. Poradnik inżyniera konstruktora i technologa”, Verlag Dashofer 2007-16
Moduł TWO
 1. Praca zbiorowa (red. K. Wilczyński): „Przetwórstwo tworzyw polimerowych”, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2018.
 2. Praca zbiorowa (red. K. Wilczyński): „Komputerowe wspomaganie projektowania w prze-twórstwie tworzyw sztucznych”, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2016.
 3. Praca zbiorowa (red. K. Wilczyński): „Komputerowe wspomaganie projektowania w prze-twórstwie tworzyw sztucznych. Laboratorium”, OW PW, Warszawa 2014.
 4. Praca zbiorowa (red. K. Wilczyński): „Wybrane zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych”, OWPW, Warszawa 2011.
 5. Praca zbiorowa (red. K. Wilczyński): „Wybrane zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych. Laboratorium”, OW PW, Warszawa 2013.
 6. K. Wilczyński : „Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
 7. K. Wilczyński: „Rheology in Polymer Processing. Modeling and Simulation”, Carl Hanser Verlag, München 2020.
 8. T. Osswald, G. Menges: Materials Science of Polymers for Engineers”, Hanser, Munich 2012.
 9. J.F. Agassant, P. Avenas, P.J. Carreau, B. Vergnes, M. Vincent: „Polymer Processing. Principles and Modeling”, Hanser, Munich 2017
 10. Z. Tadmor, C.G. Gogos : „Principles of Polymer Processing”, Wiley & Sons, New York 2006.
 11. C. Rauwendaal: „Polymer Extrusion”, Hanser, Munich 2014.
 12. Ch. Hopmann, W. Michaeli: Extrusion Dies for Plastics and Rubber, Hanser 2016.
 13. J. Vlachopoulos, N.D. Polychronopoulos: “Understanding Rheology and Technology of Polymer Extrusion”, Polydynamics Inc., Dundas 2019.
 14. T. Osswald, L.-S. Turng, P. Gramman: „Injection Molding Handbook”, Hanser, Munich 2009.
Moduł WYE
 1. A.Ruszaj: Niekonwencjonalne metody wytwarzania elementów maszyn i narzędzi, IOS Krakow, 1999
 2. E.T.Wantuch: Podstawy technologii magneto-ściernej, WNT,Warszawa, 2000
 3. W. Pszczołowski, P.Rosienkiewicz: Obróbka ścierna narzędziami nasypowymi, WNT, Warszawa, 1995
 4. K.E.Oczos: Kształtowanie ceramicznych materiałów technicznych