Prace dyplomowe, ich zakres i sposoby realizacji opisują Regulamin Studiów Politechniki Warszawskiej (załącznik do uchwały nr 363/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 26 czerwca 2019 r.) oraz Uchwała nr 102/2017 Rady Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 26.09.2017 r.

Według mnie informacje w Regulaminie Studiów Politechniki Warszawskiej w §29 nie ma jednoznacznego opisania różnic między pracą dyplomową inżynierską (PDI) a pracą dyplomową magisterską (PDM). Napisano jedynie (§29 ust.2), że praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętność studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Przyjęte formy pracy dyplomowej: praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, a także praca konstrukcyjna lub technologiczna.

Uchwała nr 102/2017 Rady Wydziału Inżynierii Produkcji PW doprecyzowuje:

 • Praca dyplomowa inżynierska powinna stanowić samodzielne rozwiązanie przez autora problemu technicznego o charakterze inżynierskim – projektowym lub doświadczalnym oraz wykazywać wiedzę inżynierską w zakresie kierunku kształcenia.
 • Praca dyplomowa magisterska powinna stanowić samodzielne rozwiązanie przez autora problemu technicznego o charakterze inżynierskim – koncepcyjnym i projektowym, teoretycznym lub doświadczalnym oraz wykazywać wiedzę inżynierską i teoretyczną w zakresie kierunku kształcenia.

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻ.

 • PDI – Opracowanie aplikacji internetowej do zautomatyzowanego szacowania czasów głównych i czasów pomocniczych w procesie technologicznym – AiRPP – zarezerwowane.
 • PDI – Opracowanie konstrukcji bipoda o zautomatyzowanej regulacji w kierunku wertykalnym – AiRPP – zarezerwowane.
 • PDI/PDM – Opracowanie wielowariantowego projekt mechanizmu pionowej regulacji bipoda – MiBM.
 • PDI/PDM – Opracowanie wielowariantowego projektu konstrukcji modułu stabilizacji w bipodzie dla karabinu zgodnego z regulaminami zawodów sportowych – MiBM.

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH mgr.

 • PDM – Wpływ zmian prędkości skrawania na zmiany struktury metalograficznej w warstwie wierzchniej frezowanej powierzchni przedmiotu ze stali Hadfielda – MiBM.
 • PDM – Wpływ prędkości skrawania na stan warstwy wierzchniej przy toczeniu stali Hadfielda – MiBM.
 • PDM – Wpływ prędkości skrawania na właściwości warstwy przypowierzchniowej przy toczeniu stali Hadfielda – MiBM.

prace dyplomowe w trakcie realizacji

 • PDM – Projekt podstawy uchwytu obróbkowego dla kątowego ustalenia przedmiotu obrabianego do wykorzystania w pionowym trójosiowym centrum frezarskim CNC – MiBM.
 • PDI – Projekt procesu technologicznego zespołu formującego formy wtryskowej z wykorzystaniem teksturowania laserowego – MiBM.

PRACE DYPLOMOWE INŻ. ZAKOŃCZONE (od 2017)

Obronione inżynierskie prace dyplomowe (PDI):

 • PDI – Projekt procesu technologicznego części klasy dźwignia z użyciem druku 3D z metali
 • PDI – Projekt autonomicznego wózka transportowego
 • PDI – Sterowanie i obsługa akwarium za pomocą platformy Arduino
 • PDI – Projekt układu sterowania oraz modernizacji układu napędowego stołu roboczego dla spawarki elektronowej na potrzeby druku 3D
 • PDI – Opracowanie symulatora robota przemysłowego
 • PDI – Projekt szyny stabilizującej ruchomej do zastosowania w fotografii i produkcji wideo
 • PDI – Proces technologiczny śruby specjalnej

Obronione magisterskie prace dyplomowe (PDM):

 • PDM – Alternatywna metoda obróbki wykańczającej powierzchni plateau
 • PDM – Analiza skrawalności stali X 120Mn12 z wykorzystaniem obróbki HSM
 • PDM – Optymalizacja doboru parametrów cięcia laserem płyty z EN-AW 5754 oraz ocena stanu powierzchni po cięciu