Przedmiot OSKA2 (Obróbka skrawaniem 2), projekt realizowany jest na 5 semestrze I stopnia studiów stacjonarnych na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn. To klasyczny przedmiot w ramach, którego studenci na podstawie wykładu (OSKA1) realizują opracowanie procesu technologicznego dla wskazanej części (z reguły części klasy tuleja).

Materiały źródłowe
 1. M.Feld: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT Warszawa 2013
 2. Obróbka skrawaniem. Poradnik inżyniera. Praca zbiorowa. t. II i III WNT Warszawa 1991-94
 3. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie. WNT 2008
 4. Przybylski W., Deja M.: Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn. Podstawy i zastosowanie. WNT 2007
 5. Strony internetowe producentów obrabiarek i pomocy warsztatowych.

Wpisy (artykuły) w ramach wortalu technologicznego procestechnologiczny.com.pl

 1. Rysunek konstrukcyjny a technologia. Jak czytać?
 2. Odlew jako półfabrykat – projekt krok po kroku
 3. Marszruta procesu technologicznego
 4. Tuleja – ramowy proces technologiczny
 5. Części klasy tuleje i tarcze
 6. Tuleja – proces technologiczny, wprowadzenie
 7. Czas przygotowawczo-zakończeniowy i czas pomocniczy
 8. Ustalenie kątowe w procesie technologicznym
 9. Proces technologiczny tulei, część 1 i kolejne
 10. Dłutowanie na tokarskich i frezarskich centrach CNC