Modelowanie stanowisk zrobotyzowanych to przedmiot składający się z wykładu oraz ćwiczeń projektowych. Przedmiot dedykowany jest dla kierunku Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PW, na semestrze I, na II stopniu studiów stacjonarnych. Współczesne stanowiska obróbkowe coraz częściej poddawane są automatyzacji, w tym robotyzacji. Źródeł takiego trendu należy doszukiwać się w:

 • optymalizacji procesów technologicznych;
 • braku wykwalifikowanych operatorów;
 • poprawie BHP.

Automatyzacja stanowisk obróbkowych, czy to obrabiarek skrawających, czy to pras krawędziowych wymaga odpowiedniego przygotowania, jednoznacznego określenia potrzeb, opisania mierzalnych celów, a w końcu opracowania projektu. Wdrożenie powinno być zrealizowane w jak najkrótszym czasie. Wyłączenie stanowiska nawet na kilka godzin rzadko kiedy jest łatwo akceptowane. Te i inne zagadnienia są omawiane na wykładzie.

Regulamin przedmiotu dla studiów stacjonarnych

Zalecana literatura

 1. Kaczmarek W., Panasiuk J., Robotyzacja procesów produkcyjnych, PWN 2017
 2. Kost G., Łebkowski P., Węsierski Ł.N., Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, PWE 2018
 3. Kramarek W., Szulewski P.: Laboratorium Podstaw Automatyki i Sterowania. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2014
 4. Gessing R.: Podstawy automatyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001
 5. Mazurek J., Vogt h., Zydanowicz W.: Podstawy automatyki. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002
 6. Krakowiak S.: Wprowadzenie do techniki automatyzacji, PWN, 1989
 7. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT W-wa, 1995
  Kost G., Łebkowski P., Węsierski Ł.N., Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, PWE 2018
 8. Honczarenko J., Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2008
 9. Schmid D., Mechatronika, REA 2002