Pracuje jako starszy wykładowca na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej i na dzień 03.11.2019 r. nie mam żadnego dokumentu świadczącego o zmianie na tym stanowisku w związku z reformą szkolnictwa wyższego.

Pracując jako starszy wykładowca przede wszystkim zajmuje się prowadzeniem zajęć. Obecnie zajmuję się następującymi zajęciami jak:

  • SNUMP – W i L – Sterowanie numeryczne naszyn i procesów – przedmiot ten jest prowadzony przeze mnie ostatni raz w semestrze zimowym r.ak. 2019-20.
  • MASZT – W – 5. pierwszych wykładów dotyczących maszyn technologicznych w obróbce skrawaniem.
  • OSKA2 – P i L – Obróbka skrawaniem 2 – część projektowa dotycząca procesu technologicznego oraz część ćwiczeń laboratoryjnych.
  • TEOSK – Technologia obróbki skrawaniem – przedmiot podczas którego studenci odbywają szkolenia w Ablanalp oraz SANDVIK Coromant.
  • INDTE – C/P – Industrial technology – część P dotycząca procesu technologicznego.
  • TECHP – C/P – Technologie przemysłowe
  • PRACE PRZEJŚCIOWE
  • PRACE DYPLOMOWE

W swojej pracy akademika prowadziłem przede wszystkim takie zajęcia jak: KWPPT (komputerowe wspomagania projektowania procesów technologicznych), METRO (metrologia), MANTE (manufacturing technology), POPAI (podstawy projektowania w Autodesk Inventor), MONMA (montaż maszyn), AUTMO (automatyzacja montażu), ROPRM (roboty przemysłowe i mobilne).